kurumsal

Her ölçekte evsel, endüstriyel ve sanayi sektöründe kullanılmak üzere buhar, kızgın su, kızgın yağ, termoblok, kalorifer

kazanları, besi suyu hazırlama sistemleri, katı yakıt yakma sistemleri, eşanjör, baca filtrasyon sistemleri, toz toplama

ve talaş yakma sistemleri, sıcak su hazırlayıcılar, yakıt tankları BGK BETA KAZAN firmasının ana ürün portföyü ve

faliyetlerini oluşturmaktadır.

BGK BETA KAZAN’ın kalite hedefi; rekabetçi piyasa şartlarında taahhütlerini mümkün olan en kısa zamanda

tamamlamak, işveren beklentilerini eksiksiz karşılamak ve profesyonel personeli ile müşterilerine sunduğu hizmeti

en üst noktalara taşımaktır.

Beta kazan personeli; kalite sürekliliğinin ancak değişen ve gelişen müşteri taleplerinin en doğru, kısa ve ekonomik

şekilde tamamlanmasıyla olacağının bilincindedir. Bu nedenle iş geliştirme faliyetlerine her zaman önem vermektedir.

Sistematik olarak sürdürdüğü araştırma, geliştirme, inceleme ve ölçümler ile yeniliklere öncülük eder. Satın almadan,

satış sonrasına kadar tüm faaliyetlerinde dikkat edilen ana prensip ilk seferde doğruyu yapmak ve sürekli gelişme ile

firmanın rekabet gücünü arttırmaktır. Bu amaçla BGK BETA KAZAN, malzeme tedarikçilerini özenle seçer ve onlarla

kurmuş olduğu stratejik iş ilişkilerini daha iyiye götürmek için çaba harcar. Beta kazan tasarım ve taahhüt sürecindeki

kritik noktaları tespit ederek hata ve uygunsuzlukları önleyici tedbirler alır. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve çağdaş

uygulamaları hizmet kalitesine yansıtır.

Yönetim sistemimiz; müşteri odaklı bakış açısı, profesyonel personeli, yönetimde sistem yaklaşımı, takım çalışması,

sürekli geliştirme kavramları üzerine kurulmuştur.

 

Evren UZUNALİOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı