Degazörler

beta-kazan-degazorler

Degazörler

Malzemelerin zaman içerisinde bulundukları ortamın etkisiyle tahribata uğraması korozyon olarak tanımlanır. Korozyonun en fazla görüldüğü malzeme türü ise elektrokimyasal reaksiyonlara eğilimlerinin yüksek olmasından dolayı metallerdir. Metallerin korozyona uğrama miktarları oksijene olan ilgileriyle alakalıdır. Serbest halde kararlı olan (Titanyum vb.) metallerin korozyon dayanımları daha yüksekken, oksijen ilgisi nispeten daha fazla olan (demir vb.) metaller daha kolay oksitlenme eğilimi göstermektedirler.
Buhar kazanı besleme suyu içinde çözülmüş olarak bulunan serbest Oksijen (O2) ve Karbondioksit (CO2) gazları kazanın ve buhar tesisatının metal yüzeylerinde tahribata sebep olurlar. Bu korozif gazları besi suyunun bünyesinden uzaklaştırmak için; besi suyu ufak zerrelere ayrılarak ve buharla ısıtılarak bünyesindeki karbondioksiti (CO2) 60°C’de, oksijeni (O2) 100 °C’nin üstünde buharlaştırarak ayırır. Termik degazör sisteminde besi suyunun ufak zerrelere ayrılma işlemi yağmurlama sistemi ile yapılır.