Katı Yakıtlı Tam Silindirik

tam-silindirli

Katı Yakıtlı Tam Silindirik

Yüksek yanma hücresi ve ızgara tasarımı ile düşük ve yüksek kalorili kömürlerin yakılması sonucu optimum enerji elde etmek için tasarlanmış bir kazandır.
Silindirik yapısı ve özel tasarımı sayesinde suyun kazan içinde homojen sirkülasyonuna ve ortaya çıkan enerjinin yüksek verimle iletilmesine olanak sağlar.
BSK tipi kalorifer kazanlarının ısıl verim değerleri %86 ve üzerindedir. Düşük su hacmi ile çabuk rejime girer.
Alev duman borularının aynalara kaynaklı olmasından dolayı emniyetli çalışmaya uygundur ve boru değişiminin kolay olması kazan ömrünü uzatmaktadır.
BSK tip kalorifer kazanları üç geçişli yapıya sahip olup kazan ömürleri, iki geçişli karşı basınçlı kazanlara göre daha uzundur.
Küçük boyutları ve düşük ağırlıkları ile elde edilen yapı sayesinde nakliye ve yerleştirme kolaylaşmıştır.
Otomatik yakma üniteleri ve mekanik toz yakıcı sistemler ile uyumlu çalışarak yüksek ısıl kapasite elde edilir.
BSK tipi kalorifer kazanı istenildiğinde kapak revizyonu yapılarak çok kısa bir sürede sıvı gaz yakıtlı kalorifer kazanı haline dönüşebilir. Bu sayede kapasite 2,5 – 3 kat artırılmış olur.
Yüksek yoğunluklu optimum izolasyon malzemesi kullanımıyla ısı kayıpları minimum düzeye indirgenerek kazan verimi arttırılmaktadır.
Fan sayesinde duman yolları karşı basıncını kolaylıkla yener.
Fan klapesi hareketlidir, fan çalıştığı süre içerisinde yanma odasına hava girişine izin verir. Kazan uyku konumunda iken yanma odasına hava girişi engellenir ve yanma konrolü sağlanır.
Termostat konrol sistemi ile kazan sıcaklığı istenilen değer aralığında tutulur.
Ayarlanabilir baca klapesi ile baca cekişi konrol edilir.