Katı Yakıtlı Yağ Kazani

beta-kazan-kati-yakitli-kizgin-yag-kazani

Katı Yakıtlı Yağ Kazani

Katı yakıt yakacak şekilde stokerli olarak 6.000.000 Kcal/h kapasiteye kadar dizayn edilmiş iki veya üç sarımlı kızgın yağ kazanlarıdır.6.000.000kcal/h kapasite üzerindeki ihtiyaçlarda Akışkan Yataklı Kazanlar tercih edilmelidir.Dik tip olarak imal edilebilirler. Sistemdeki bütün yağ spiral şeklindeki borular içerisinde dolaşmakta ısındıktan sonra kazandan çıkıp gerekli yerlere iletilmektedir.

Kömür Yakma Sistemi
Özel olarak tasarlanmış tekne, yükleme ve tekne helezonu, kazan kapasitesine uygun kömür silosu, helezonları çeviren redüktörler, taze hava fanı sistemi oluşturan başlıca elemanlarıdır. Yanma olayı tekne olarak adlandırdığımız bölümde gerçekleşir. Tekneye kömür naklini sağlayan kısım tekne helezonu, kömürü siloya taşıyan kısım yükleme helezonudur. Taze hava fanı ; gerekli ola dış havayı sağlamakta ve yanma oranını arttırmaktadır. Kazana yakıt yüklemesi alttan, helezon vasıtasıyla yapıldığı için yanma alttan gerçekleşir. Tam bir yanma olduğundan yanmamış kömür partikülleri çevreye yayılmaz. Böylelikle çevreye zarar verilmemiş aynı zamanda yakıt sarfiyatı düşürülmüş olur. Yakıt yandıkça ortaya çıkan cüruflar alttan besleme sayesinde kenara doğru itilmekte ve cüruflar kolaylıkla alınmaktadır. Ocak içinde teknelerin çevresi ateşe dayanıklı ateş tuğlası ile örülmüştür.
Konstrüksiyonları üç geçişli olduğundan yüksek verimlidir.
Sistemde kullanılan termik yağın; korozif etkisi olmadığı için en uzun ömürlü kazanlardır.
Sıcaklık kontrolü otomatik kontrol vanaları ile yapıldığı için ürün kalitesi yüksektir.
İşletme emniyeti yüksektir. Düşük basınçta genleşme tankları ile atmosfere açık olarak tasarlanmışlardır. Bu yüzden patlama riski yoktur.
Sistemde arıtılmış su yerine termik yağ kullanıldığı için ön hazırlık safhasına gerek yoktur.
Baca gazı sıcaklıklarının yüksek olması nedeni ile ısı geri kazanımı için en uygun kazanlardır. Kullanılacak ekonomizör ile verim daha da yükseltilebilmektedir.
Kazanda minimum seviyede refrakter malzeme kullanılmaktadır. Yağ kaçaklarının kolay tespit edilmesi ve termik yağın aşırı ısınmasından dolayı bozulmasını önlemek için gereklidir.
İşletme ve bakım maliyeti düşüktür.
Sistemde normal iklim şartlarında donma olayı söz konusu değildir.
Malzeme seçimi ; kaliteli sertifikalı olmak üzere; Cidar: DIN 17155 normuna uygun kazan sacı ( HI, HII veya 17Mn4 ) Spiral borular: DIN 2448 normuna uygun yüksek sıcaklığa dayanıklı çelik çekme boru.

Tekstil , kimya, karton-kağıt, gıda,petrol vb endüstriyel tesisler ile kauçuk, deri, yağ, deterjan, boya fırını, parke, vernik sanayi vb yüksek sıcaklığa gereksinim duyulan tesislerde.

Genleşme Tankı,Emme degazörü,Sirkülasyon pompaları,Siklon,Baca Fanı,Ekonomizör,