KIZGIN YAĞ KAZANI

placeholder

KIZGIN YAĞ KAZANI

Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan olarak termal yağ bulunan diğer tarafında ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev-duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı basınçlı kaplara kızgın yağ kazanı denilir.

Flaş Buhar Sistemi

Isı transfer yüzeylerinden buharlaşma ısısını veren doymuş buhar, aynı basınçta kondens haline dönüşür ve doymuş su entalpisini içerir

daha fazla oku
Paket Tip Isı Transfer Üniteleri

Eşanjör ve gerekli tüm ekipmanlar tek bir şase üzerinde, istenildiği takdirde konteyner ve paslanmaz kabin içerisinde tesis edilerek çalıştırılmaya hazır halde sunulmaktadır.

daha fazla oku
Açık Genleşme Tankı

Özellikler : Tesisatta genleşme sağlanmaktadır. Hava oluşumuna engel olur. Katı yakıtlı kazanlarda açık imbisat mecburi kullanılmalıdır.

daha fazla oku
Bitüm PMP Tankı

Bitüm ve PMB tankları standart veya standart dışı ölçülerde, proje ihtiyaçlarınıza uygun, istenilen kapasite ve ısıtma yüzeyinde imalatları yapılmaktadır.
İhtiyacınıza göre yatay veya dikey, elektrik veya kızgın yağ ısıtmalı olarak dizayn ve üretimi yapılmaktadır.

daha fazla oku
Yakıt Tankı

Fuel oil, motorin, yağ, gaz yağı vb. petrol türevi yanıcı akaryakıt maddelerinin güvenli bir şekilde depolanması için yakıt tankları kullanılmaktadır. Yer altı veya yer üstü olarak imalatları yapılmaktadır.

daha fazla oku
Kapalı Genleşme Tankları

Zengin çeşit ve montaj kolaylığı ile beraber tanklarımızda değiştirilebilir IP EPDM ve BUTYL membran kullanılmıştır. Çalışma sıcaklığı -10°C + 100°C dir.

daha fazla oku
Talaş Yakıtlı Yakma Sistemleri

Talaş yakıtlı kazanlar ile işletmenizde imalat sonucu açığa çıkan parça odun,ahşap talaşı,mdf tozu,papel gibi ekonomik değeri olmayan fabrika atıkları ile ucuz,güvenli enerji (sıcak su, kızgın su, kızgın yağ, buhar) elde edilmektedir.

daha fazla oku
Hareketli Izgaralı Yakma Sistemi

Ülkemizde değişen ekonomik dengeler ile değişken petrol ve doğalgaz fi yatları, katı yakıtlı yakma sistemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Ürün birim maliyetlerinde, yakıt maliyet yüzdesinin çok yüksek seviyelere çıkması, üreticileri alternatif yakıtlı enerji santrallerini kullanmaya yöneltmektedir.

daha fazla oku
Döner Izgaralı Yakma Sistemi

Su borulu primer yanma odasının altına monte edilen konveyör ızgaralı yakma ünitesidir.
Döner ızgara; ısıya dayanıklı özel alaşımlı döküm malzemeden imal edilmiştir. Zincir baklaları; aralanndan, yanmayı bütün yüzeyde sağlayabilen ince hava çıkışları oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir.

daha fazla oku
Helezon Sistemli Stoker

Ülkemizde son yıllarda gaz ve sıvı yakıt fiyatlarının yükselmesi ve ürün birim maliyetlerindeki yakıt girdilerinin çok yüksek seviyelere çıkması, üreticileri daha ucuz maliyetli katı yakıtları yakmaya yönlendirmektedir.

daha fazla oku
Isı Eşanjörü

Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan sıvı veya gaz iki akışkanın (birbirine karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır.

daha fazla oku

Endüstride yüksek sıcaklıklara (maks 350 °C) ihtiyaç duyulan proseslerde; bu sıcaklıklara çıkabilmek için ısı taşıyıcı olarak buhar veya kızgın su kullanılabilir, ancak 350 °C gibi yüksek sıcaklığa 170 barg gibi bir basınçta ulaşılabilmektedir. Çok yüksek basınçlarda çalışan tesislerin ilk tesis maliyetleri yüksek olduğu gibi bu tesislerin bakım masrafları da yüksek olmakta: ayrıca patlama riski de o nispette artmaktadır.

Atmosfer basıncında 350/400 °C ye kadar özellikleri bozulmadan kalabilen termik yağların ısı taşıyıcı olarak kullanılması; yukarıdaki mahsurları bertaraf ettiği gibi; büyük avantajları da beraberinde getirmektedir.

* 350 °C sıcaklığa kadar atmosfer basıncında çıkabilir. (Sistemde sadece sürkilasyon pompasının yarattığı bir basınç vardır. Bu da maks 5 barı geçmez.
* Termik yağ tesisatta ve kazan serpantininde, kollektörlerde korozyona yol açmaz.
* Kazanda; kazan taşı, kireçlenme gibi problemler olmaz.
* Termik yağa herhangi bir arıtma (şartlandırma) işlemi uygulanmaz.
* Normal iklim koşullarında tesisatta donma olmaz.
* 350 °C sıcaklığa kadar geniş bir ayar aralığı söz konusudur. Halbuki buhar kazanlarında daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç olduğunda hiç bir zaman işletme basıncının üzerine çıkamazsınız.
* Gerektiğinde kızgın yağ vasıtası ile (endirekt olarak) sıcak su, kaynar su, buhar üretilebilir.

* Sisteme doldurulacak termik yağ maliyeti yüksektir.
* Kazanda herhangi bir delinme veya yağ sızıntısı olması durumunda yangın çıkması ihtimali vardır. (Termik yağ yanıcı bir maddedir.)
* Sistemdeki termik yağ yüksek sıcaklıklarda “kraking” olayına uğrayarak doğal özelliğini kaybeder. Bitüm (zift) kısımları ısıtma yüzeyleri üzerine yapışarak ısı transfer özelliğini azaltırlar. Zaman içerisinde kazanı da tehlikeye sokabilirler.
* Termik yağın sıcaklığı yükseldikçe oksijenle (hava ile) teması halinde oksidasyona uğrayıp doğal özelliklerini kaybetmeye başlar ve kısa bir süre sonra ısıtma yüzeylerinde biriken tortu tabakası oluşur.
* Zamanla termik yağ doğal özelliklerini kaybetmeye başladığında sistemdeki yağın değiştirilmesi gerekebilir.
* Termik yağın ısı emme (mass transfer) kapasitesi su kadar yüksek değildir. Sudaki gibi ısıtma esnasında doğal dolaşım olayı kolay olmamaktadır.  Bu bakımdan kızgın yağ kazanlarında cebri sirkülasyon mecburiyeti vardır. Kazan içinde termik yağda durgun nokta kalmamalı ve türbülanslı bir akım oluşmalıdır. Kazan içinde termik yağ hızı 1,5-5 m/sn civarındadır.
* Kızgın yağ sistemlerinde basınç olmamasına rağmen kullanılan armatürlerin (vana, çekvalf, emniyet ventili v.s.) PN40 sınıfı çelik döküm; keza sirkülasyon pompaları da çelik döküm gövdeli olmalıdır.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?