SICAK SU KAZANI

placeholder

SICAK SU KAZANI

Buhar kazanları suyun ısıtılarak buharlaşmasını sağlayan sistemlerdir. Buhar kazanlarında kömür, motorin, doğal gaz ve diğer fosil yakıtlar kullanılabilmektedir. Buhar kazanı tipleri: yarım silindirik buhar kazanı ve skoç tipi buhar kazanları olarak bünyemizde iki tipte üretilmektedir. Üretimi yapılan buhar kazanları çelik buhar kazanlarıdır. Buhar kazanları endüstriyel tesislerde oldukça sık kullanılmaktadır. Isı transferi işlemi yüksektir.  İletim kolay olmaktadır ve pompalama işlemine gerek duyulmaz. Su buharının nakledilmesi sırasında ayrıca enerji ihtiyacı duyulmaz. Taşınımı ve iletimi kolaydır. Buhar kazanları yüksek miktarda ısı enerjisi taşımaktadır. Buhar kazanlarının ayrıca alev borulu buhar kazanı ve su borulu buhar kazanı çeşitleri de vardır.

Flaş Buhar Sistemi

Isı transfer yüzeylerinden buharlaşma ısısını veren doymuş buhar, aynı basınçta kondens haline dönüşür ve doymuş su entalpisini içerir

daha fazla oku
Paket Tip Isı Transfer Üniteleri

Eşanjör ve gerekli tüm ekipmanlar tek bir şase üzerinde, istenildiği takdirde konteyner ve paslanmaz kabin içerisinde tesis edilerek çalıştırılmaya hazır halde sunulmaktadır.

daha fazla oku
Açık Genleşme Tankı

Özellikler : Tesisatta genleşme sağlanmaktadır. Hava oluşumuna engel olur. Katı yakıtlı kazanlarda açık imbisat mecburi kullanılmalıdır.

daha fazla oku
Bitüm PMP Tankı

Bitüm ve PMB tankları standart veya standart dışı ölçülerde, proje ihtiyaçlarınıza uygun, istenilen kapasite ve ısıtma yüzeyinde imalatları yapılmaktadır.
İhtiyacınıza göre yatay veya dikey, elektrik veya kızgın yağ ısıtmalı olarak dizayn ve üretimi yapılmaktadır.

daha fazla oku
Yakıt Tankı

Fuel oil, motorin, yağ, gaz yağı vb. petrol türevi yanıcı akaryakıt maddelerinin güvenli bir şekilde depolanması için yakıt tankları kullanılmaktadır. Yer altı veya yer üstü olarak imalatları yapılmaktadır.

daha fazla oku
Kapalı Genleşme Tankları

Zengin çeşit ve montaj kolaylığı ile beraber tanklarımızda değiştirilebilir IP EPDM ve BUTYL membran kullanılmıştır. Çalışma sıcaklığı -10°C + 100°C dir.

daha fazla oku
Talaş Yakıtlı Yakma Sistemleri

Talaş yakıtlı kazanlar ile işletmenizde imalat sonucu açığa çıkan parça odun,ahşap talaşı,mdf tozu,papel gibi ekonomik değeri olmayan fabrika atıkları ile ucuz,güvenli enerji (sıcak su, kızgın su, kızgın yağ, buhar) elde edilmektedir.

daha fazla oku
Hareketli Izgaralı Yakma Sistemi

Ülkemizde değişen ekonomik dengeler ile değişken petrol ve doğalgaz fi yatları, katı yakıtlı yakma sistemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Ürün birim maliyetlerinde, yakıt maliyet yüzdesinin çok yüksek seviyelere çıkması, üreticileri alternatif yakıtlı enerji santrallerini kullanmaya yöneltmektedir.

daha fazla oku
Döner Izgaralı Yakma Sistemi

Su borulu primer yanma odasının altına monte edilen konveyör ızgaralı yakma ünitesidir.
Döner ızgara; ısıya dayanıklı özel alaşımlı döküm malzemeden imal edilmiştir. Zincir baklaları; aralanndan, yanmayı bütün yüzeyde sağlayabilen ince hava çıkışları oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir.

daha fazla oku
Helezon Sistemli Stoker

Ülkemizde son yıllarda gaz ve sıvı yakıt fiyatlarının yükselmesi ve ürün birim maliyetlerindeki yakıt girdilerinin çok yüksek seviyelere çıkması, üreticileri daha ucuz maliyetli katı yakıtları yakmaya yönlendirmektedir.

daha fazla oku
Isı Eşanjörü

Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan sıvı veya gaz iki akışkanın (birbirine karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır.

daha fazla oku

Doğalgaz ve LPG kullanımı yoğunlaşması ile birlikte kazan dizayn tekniklerinde ve teknolojilerinde epey değişimler meydana gelmiştir. Katı ve sıvı yakıt yakan kazan dizaynında baca gazı sıcaklığının alçak sıcaklık korozyonundan dolayı 180°C nin altına düşmesi istenmezdi. Bu sebeple  eskiden 90/70°C sıcak su sistemleri kullanılırken bugün bu değerler 60/40°C ve benzeri değerlere düşmüştür. Daha düşük sıckalıkta ısı alan akışkan sebebiyle ısı transfer değerleri yükselmiştir.

* Yeni nesil modern kazan teknolojisi ile büyük ebatlı verimi düşük, yakıtın bir kısmını yakmayan kazanların yerini 3 geçişli su-duman temas hızı arttırılmış az yer işgal eden yanma hücresi genişletilmiş, su hacminin azlığından dolayı çabuk rejime giren, çeper kayıpları azaltılmış modern yeni tasarım kazanlarımızın yerlerini almışlardır.

* 3 veya 4 yollu motorlu vana ile dış hava sıcaklığına göre kalorifer gidiş suyu sıcaklığını otomatik ayarlamalıdır.
* Oransal brülörlü cihaz seçilerek sıcak su kazanına sürekli ihtiyacı kadar ısı girdisi sağlanmalıdır.

* Mümkünse firmamızın önerdiği %110 verimli çalışan yoğuşmalı kazanlarımız tercih edilmelidir.

* Geniş yanma hücresi ile düşük NOx ve verimli bir çalışma sağlandığından yanma hücresi çapının brülör alev çapından 300mm daha geniş olması gerekmektedir.

* Brülör kazan kapasitesine göre büyük seçilmemeli veya kazan kapasitesine göre ayarlanabilmelidir. Amaç brülörün en az dur-kalk ile çalışmasıdır.

Sıcak su kazanları ısıtma yöntemi bakımından en ekonomik cihazlardan biridir. Bu sebeple yüksek sıcaklık prosesi ,hızlı ve ani ısıtma gerekmeyen durumlarda tercih edilirler, mahal ısınmasında özeliikler sera ve çiftlikler de en yaygın kullanılan ısıtma yöntemidir.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?