Sıvı-Gaz Yakıtlı Tam Silindirik

silindirli

Sıvı-Gaz Yakıtlı Tam Silindirik

Optimum termik dengeleme ve ısı enerjisi kullanımı, efektif ısı kullanımı işletme masraflarının düşürülmesi için üç geçişli olarak dizayn edilmiştir.
Her üç geçişde kesintisiz geçiş ve duman gazlarının dengeli soğuması sayesinde kazan ömrü uzamaktadır.
Üç geçişli yoğun yanmanın meydana geldiği yanma odasında oluşan parlak alev, radyasyon ısı transferi yolu ile yüksek oranda suya taşınır.
Alev duman borularının aynalara kaynaklı olmasından dolayı emniyetli çalışmaya uygundur ve boru değişiminin kolay olması kazan ömrünü uzatmaktadır.
Düşük baca gazı emisyonları sayesinde çevreye verilen zarar minimize edilmektedir.
Yüksek yoğunluklu optimum izolasyon malzemesi kullanımıyla ısı kayıpları minimum düzeye indirgenerek kazan verimi arttırılmaktadır.
Düşük yakıt tüketimi ile yakıt tasarrufu ve ekonomi sağlar.
Yerinde imalat esnekliği sunarak dar alanlara kolaylıkla yereştirilebilir.
92/42/AT yeni sıcak su kazanları ve 90/396/AT gaz yakan cihazlar yönetmeliklerine göre CE sertifikalıdır.