Sıvı-Gaz Yakıtlı

beta-kazan-stokerli-uc-gecisli-buhar-kazani

Sıvı-Gaz Yakıtlı

Üretim standartları, TRD basınçlı kaplar direktifine, TS EN12953
standartlarına uygun olarak bilgisayar destekli tasarım ve yüksek
imalat teknolojisi ile üretilmektedir.
Küçük su ve yüksek buhar hacmi sayesinde ani buhar çekişlerine
uygun olarak sürekli ve yüksek kalitede buhar üreterek yüksek
performans göstermektedir.
Küçük su hacmi sayesinde daha çabuk rejime girerek gereksiz enerji
sarfiyatı engellenmektedir.
Optimum ısıtma yüzeyi sayesinde daha kuru buhar üretmektedir.
Düşük duman yolu direnci sayesinde brülör elektrik sarfiyatı
azalmakla beraber daha rahat yanma sağlanmaktadır.
Ondüle tip külhan sayesinde yanma odası mukavemeti arttırılmış ve
termik gerilmelere karşı esnek hale getirilmiştir.
Üç geçişli kazan dizaynı sayesinde yanma odası yükü 1.2 MW/m3’den
daha düşüktür. Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli bir

yanma ile çevreye duyarlı düşük emisyon oranları sağlanmaktadır.
Alev duman borularının aynalara kaynaklı olmasından dolayı
emniyetli çalışmaya uygundur ve boru değişiminin kolay olması
kazan ömrünü uzatmaktadır.
Baca gazı ısısından ekonomizer ile besi suyuna veya brülör yakma
havasına ısı transferi ile sistem verimi kapasiteye bağlı olarak %5
daha arttırılabilmektedir.
Yüksek yoğunluklu optimum izolasyon malzemesi kullanımıyla ısı
kayıpları minimum düzeye indirgenerek kazan verimi arttırılmaktadır.
İşletme basıncına bağlı olarak kazan verimi ekonomizer olmadan
%91’e kadar çıkmakta olup bu sayede minimum yakıt sarfiyatı ile
maksimum verim alınmaktadır.
100 kg/h’dan 30 ton/h kapasiteye 0,5 bar’dan 20 bar doymuş buhar,
400 oC kızgın buhar üretimi ile geniş endüstriyel kullanım alanı
sağlar.