ATIK ISI KAZANI
ATIK ISI KAZANI

Proses sonucu üretilen ve bacadan atılan sıcak gazdan buhar, kızgın yağ, sıcak veya kızgın su elde ederek atık enerjinin değerlendirilmesi için dizayn edilen kazanlardır.

Isı geri dönüşümü için tasarlanan ve üretilen Atık Isı Kazanları ısıtılacak akışkana ve prosese göre birçok alanda kullanılmaktadır.

Gaz türbini, maden fırınları, çimento fırınları v.b. yüksek sıcaklıkta gaz çıkışı olan cihazların arkasına monte edilerek işletmenin ihtiyacı olan enerji cinsini üretir.

Gazın fiziksel özellikleri, içeriği, debisi ve proses şartlarına göre alaşımlı, yüksek alaşımlı ve paslanmaz malzemeden üretilen atık ısı kazanları su borulu veya alev-duman borulu olarak tasarlanıp üretilirler.

Düşük kapasiteli türbin, gaz ve sıvı yakıtlı motorların arkasından elde edilen atık gazlardan (Kojenerasyon) prosesin ihtiyacı olan buhar, kızgın su, sıcak su elde edilmektedir.

Kazan gövdesi, pompa, kontrol kabini, damper vb. ekipmanların paket olarak dizayn edilerek, gaz ve sıvı yakıtlı motor veya türbin arkası yapılan atık ısı kazanlarının çok hızlı bir şekilde montaj edilmesi sağlanmaktadır.

Buhar, kızgın su veya sıcak su üretiminde, proses için gerekli miktarı oransal kontrol edilen damper ile maksimum kontrol sağlanmaktadır.