SIVI-GAZ YAKITLI YAĞ KAZANI
SIVI-GAZ YAKITLI YAĞ KAZANI

Endüstrinin bir çok dalında üretim prosesleri için yüksek sıcaklıklara ulaşılması gerekmektedir. Bu prosesler için gerekli olan ısı enerjisi, buhar ile iletilmektedir. Ancak prosesler için ihtiyaç duyulan sıcaklık, suyun kaynama noktasının yükselmesi ve gereken yüksek basınçtan dolayı buhar kazanlarının yatırım ve işletme maliyetleri yükselmekte ve emniyetli bir işletme zorlaşmaktadır. 300°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ısı enerjisi ihtiyacını etkin ve güvenli bir biçimde karşılamak için kızgın yağ kazanları kullanılmaktadır.

Spiral borudan dizayn edilmiş kızgın yağ kazanlarında kullanılan özel ısı transfer yağı, fiziksel özelliklerinden bir şey kaybetmeden 300°C’ye kadar güvenli olarak ısıtılır. Bundan dolayı çok yüksek bir basınca gerek duyulmaz.

Sistemdeki basınç tesisattaki karşı direnci yenecek pompa basıncıdır. Isı transfer yağı 300 °C’ye ısıtılmasına rağmen kaynama derecesinin altında bulunduğu için atmosferik basınç altında kullanılabilir. Termik yağ, tesisatta tortu bırakmaz, korozyon yapmaz, arıtma işlemine tabi tutulmaz, normal iklimde donmaz, sıcaklık kontrolü otomatik kontrol vanaları ile mükemmel şekilde yapılabilir.

Kızgın yağ kazanının işletme sıcaklıklarından dolayı baca gazı sıcaklığı, buhar kazanı baca gazı sıcaklığına göre daha yüksek çıkar. Fakat buhar sisteminde kondens kayıpları, blöf kayıpları, aş buhar kayıpları ve su kayıpları dikkate alınırsa kızgın yağ kazanı sistem verimi buhar kazanı sistem veriminden az olmamaktadır.

Kızgın yağ kazanı bacasına ekonomizer veya hava ısıtıcısı ilave edilerek ısı geri kazanımı yapmak suretiyle kazan verimini arttırmak mümkündür. Ayrıca kızgın yağ eşanjörleri ile proseste buhar ihtiyacı da karşılanabilmektedir.

Kızgın yağ kazanlarının ısıtma yüzeyleri EN 10216-2’ye uygun, iç içe geçirilmiş spiral bükülmüş kazan borularından imal edilmektedir. Uygun serpantin dizaynı sayesinde kızgın yağ sirkülasyonunda durgun nokta bulunmamaktadır.