DÖNER IZGARALI YAKIT YAKMA SİSTEMİ
DÖNER IZGARALI YAKIT YAKMA SİSTEMİ

Su borulu primer yanma odasının altına monte edilen konveyör ızgaralı yakma ünitesidir.

Döner ızgara; ısıya dayanıklı özel alaşımlı döküm malzemeden imal edilmiştir. Zincir baklaları; aralanndan, yanmayı bütün yüzeyde sağlayabilen ince hava çıkışları oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Çok sayıdaki hava kanallarından ve ayar klapelerinden gerek görülen miktarda yakma havası ızgaraya alttan verilerek, yanma kapasitesi istenen düzeyde tutulabilir.

Döner ızgaranın en verimli yakacagı kömür, ucucu madde miktarı minimum %35, 3 - 10 mm. iriliğinde, pirinç tanesi büyüklüğündeki kömürlerdir.

Kömür, servis bunkerinden ızgaraya döküldüğü andan itibaren ocak içerisine dogru ızgaranın dönme hızı ile ilerler. Izgara üzerine serilen kömür tabakası manuel bir düzenek ile ayarlanarak, kömürün kalitesi, yanma hızı v.s. gibi faktörlere bağlı olarak ayarlanır. Ocağa ilk girdiği anda, radyasyon ısısının etkisiyle kömür önce nemini salmaya, sıcaklıgın artmasıyla gazlasmaya ve uçucu-yanıcı hidrokarbonlarını salmaya baslar ve ızgaranın ilerleyen kısımlarında sabit karbon yanmasını tamamlar.

Kömürün tüm bilesenlerinin ızgaranın sonuna kadar yanması gerekmektedir. Yanmasını tamamlayan kömürün külü, ızgaranın sonundan, uygun bir kül alma sistemiyle tahliye edilir. Izgara son noktadan kömürü döktükten sonra, yanma bölgesinin altından geri dönüsünü yaptıgı sırada, yanmaya maruz kalmadığı için soğur ve bunun neticesinde yüksek ısıya maruz kalmadıgı için ızgaranın ısıl deformasyonu pek yaşanmaz.

Kömürün yapısına baglı olarak yanma hızı degisecektir. Izgaranın dönme hızı da inverter ile ayarlanarak, eldeki kömürün yakımına en uygun sekilde hız seçilir. Seçilen hız çerçevesinde buhar basıncına baglı olarak ızgaranın hızı degisim göstermektedir.

Kömür; döner ızgaranın üzerine serilmeye başladıktan hemen sonra ızgaraya kömür yükleme bunkerinin arkasında yer alan ayarlanabilen sistem vasıtasıyla kömürün bütün ızgara yüzeyine eşit ve istenen kalınlıkta yayılması sağlanır. Kazan girişinde yanmaya başlar, ızgaranın sonuna kadar homojen bir şekilde devam eder.

Izgaranın alt tarafında ayrı ayrı klapelerle debi ayarı yapılabilen primer hava kanalları bulunmaktadır. Hava kanallarının ayrı ayrı kumanda edilebilmesi ızgaranın yanma kısımlarını ayrı ayrı zonlama olanagı tanır.

Yanma tam olarak bittiği için kalan cüruf miktan çok azdır ve bu da cüruf teknesine dökülür, yanmasını tamamlayan kömürün külü sulu kül çıkarma sistemine dökülür ve buradan paletli kazıyıcı vasıtasıyla kazandan tahliye edilir.

Izgara altına dökülen yanmamış kömürler ızgaranın özel dizaynı sayesinde ön tarafında bulunan haznede birikir buradan otomatik olarak alınır.

Düz zemin betonu üzerine yerleştirilen konveyör ızgara ve kazan, müşterinin inşaat maliyetini minimuma indirir, buda en önemli avantajlarından biridir.

Yakılacak kömür Çevre ve Orman Bakanlığı’nın tarif ettiği yönetmeliklere uygun kalitede olmalıdır. Külü, nemi ve kükürt oranı düşük, kalorisi yüksek kömürtercih edilmelidir.

Yakma havası ve sekonder havalar ızgaranın her iki yanından kontrollü olarak verilerek ızgaranın soğutulması ve yanmanın bütün ızgara yüzeyinde olması temin edilmektedir.