TALAŞ YAKITLI KAZANLAR
TALAŞ YAKITLI KAZANLAR

Talaş yakıtlı kazanlar ile işletmenizde imalat sonucu açığa çıkan parça odun,ahşap talaşı,mdf tozu,papel gibi ekonomik değeri olmayan fabrika atıkları ile ucuz,güvenli enerji (sıcak su, kızgın su, kızgın yağ, buhar) elde edilmektedir.

Talaş yakıtlı kazanlar yüksek mekanik dayanıklılık ve büyük yanma hacmi, yüksek alümina refrakter astarlı yanma odası özellikleri ile aşırı nemli talaşları verimli şekilde yakabilmektedir. Yüksek alümina karışımlı refrakter malzeme ile yanma için gerekli olan yüksek ortam sıcaklığı ve ısıl radyasyon sağlanmaktadır.

CO (Karbonmonoksit) emisyonunun düşük olması için, yanma hücresine uygun noktalardan sekonder hava verilerek,tam yanma sağlanmaktadır.

Parça odun v.s... iri malzemenin manuel olarak yüklenmesi için ayrıca bir kapak bulunmaktadır. Bunker altında bulunan frekans invertörlü rotary valf ile talaş besleme kapasitesi ayarlanarak,besleme helezonuna aktarılır.

Talaş helezon vasıtası ile yakma teknesine taşınır ve burada yanar.

Yakma teknesi özel kesitli, hava nozullu döküm ızgaralar ile donatılmıştır.

Yanma havası fanı vasıtasıyla kanallardan yakma teknesine basılan hava; döküm ızgara nozullarından çıkarken yarattığı basınç etkisiyle talaş ile pulverize edilerek etkin bir yanma sağlanmaktadır.