KLASİK VE ÇOKLU TİP SİKLON
KLASİK VE ÇOKLU TİP SİKLON

Klasik tip siklonlar endüstriyel tesislerde hava içinde bulunan iri toz partiküllerinin havadan ayrıştırılması ve toz toplama filtreleri öncesinde ön ayırıcı olarak, filtreye gelen toz partikül yükü azaltma amaçlı kullanılmaktadırlar. Siklonlar 50μ’a kadar olan iri toz partiküllerinin tamamını tutulabilirken, 10μ’un altındaki toz partiküllerini ise tutamaz.

Çoklu tip multisiklonlar endüstriyel tesislerde duman gazları gibi toz yüklü atık gazların ve proses hava ve gazlarının içinde bulunan iri toz partiküllerinin havadan ayrıştırılmasında kullanılmaktadırlar.Toz tutma verimleri klasik tip siklonlara göre daha yüksek ve tutulabilecek parça büyüklükleri çok daha ince ve küçüktür.

Siklon girişinden yüksek hız ile teğetsel olarak siklona giren tozlu gaza, helisel bir akış formu verilerek, yoğunluğu taşıyıcı ortamdan daha yüksek olan parçacıkların merkezkaç kuvvet ile siklon cidarlarına yönlendirilmesi sağlanır. Siklon içindeki ani hız değişimi nedeniyle ataletini kaybeden partiküller siklon cidarından süzülerek altdaki yüksek açılı konik toplama bunkerine akar. Bu mekanizma sonucu içerdiği tozlardan arındırılmış olan gaz, siklon merkezindeki çıkış borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarıya verilir.

• Yüksek verimli toz partikülü tutabilme özelliği.
• Bunkerinde ön depolama avantajı
• Her türlü kapasite ve gaz için özel olarak dizayn edilebilme. • Düşük işletme ve bakım maliyeti.