ÖN OCAKLI KATI YAKITLI KAZANLAR
ÖN OCAKLI KATI YAKITLI KAZANLAR

Isı ve buhar üretimi için kazanlarda katı yakıtların kullanılması petrol ürünü sıvı yakıtlara oranla çok daha ekonomik olmaktadır. Yakıt olarak yerli üretim kömür veya işletmelerden yan ürün olarak çıkan diğer katı yakıtların kullanılması işletmeye ek bir gelir ve ülkemize döviz tasarrufu sağlayacaktır.

Sıvı veya gaz yakıtlar yakmak üzere dizayn ve imal edilen kazanlarda, katı yakıtlar yakılması söz konusu olduğunda öncelikle yanma hacimleri bakımından yetersiz kalmaktadırlar.

Ön ocaklı kazanlar, kömür, talaş, odun parçaları, ayçiçeği kabuğu, prina, fındık kabuğu, vb. katı yakıtlar ile buhar veya ısı üretiminde kullanılırlar.

Kazanın ön tarafında bulunan ön ocak, esas itibariyle boru-lama-boru konstrüksiyonlu su borularının meydana getirdiği su duvarlarından oluşan bir seksiyondan meydana gelir. Ön ocak alt kısmında yakıtın yanmasını sağlayan ızgara veya yakma sistemi ile ızgaranın altında küllük veya kül alma sistemi bulunur. Ön ocak, yakıtın en verimli bir şekilde yanmasını sağlayacak yanma hacmini ve ızgara yüzeyini içerecek şekilde dizayn ve imal edilmektedir. Yakıtın yanması sonucu oluşan radyasyon ısısının büyük bir kısmı en verimli bir şekilde bu su duvarlarında alınır. Böylece hem yakıtın yüksek verimle yanması hem de kazan kapasitesine ek bir ısı iletimi ve kapasite artışı sağlanmaktadır.

Ön ocak su boruları kaliteli çelik çekme boru olup otomatik makinalarda herhangi bir deformasyon olmaksızın bükülüp şekillendirilmektedir.

Ön ocak ön ve arka kısımlarında gerekli yerlerde, kontrol ve temizleme kapakları bulunmaktadır.

Ön ocak dış kısımları uygun kalınlıkta cam yünü veya taş yünü ile izole edilerek uygun kalınlıkta galvaniz veya alüminyum sac kaplanmakta, izole edilmeyen kısımlar ısı ve korozyona dayanıklı boya ile boyanmaktadır.

Ön ocaklı kazanlarda, gerektiğinde fuel oil, motorin gibi sıvı yakıtlar ile doğal gaz ve LPG gibi gaz yakıtların yakılabilmesi amacıyla, kapasiteye uygun büyüklükte bir brülörün bağlanabilmesi için kör anşlı brülör bağlantı anşı imal edilmektedir.