HELEZON SİSTEMLİ STOKER
HELEZON SİSTEMLİ STOKER

Ülkemizde son yıllarda gaz ve sıvı yakıt fiyatlarının yükselmesi ve ürün birim maliyetlerindeki yakıt girdilerinin çok yüksek seviyelere çıkması, üreticileri daha ucuz maliyetli katı yakıtları yakmaya yönlendirmektedir. BGK BETA KAZAN proseslerin ihtiyacı olan düşük kapasiteli enerji ihtiyaçları için helezon stokerli yakma sistemi sayesinde 5.000.000 kcal/h kapasitelere kadar düşük yatırım maliyeti ile yüksek verimli ve ucuz enerji üretimi olanağı sağlamaktadır. Yarım silindirik ve silindirik sıcak su, kızgın su ve buhar kazanlarının önüne veya uygun konstrüksiyonda yanma haznesi içerisine monte edilmek suretiyle, sıvı ve gaz yakıt yakan kazanları katı yakıtlıya dönüştüren, katı yakıtlı kazanlara sürekli yükleme imkanı sunan otomatik kömür yakıcısıdır. Çok fazla tozlu ve ince taneli, uçucu madde miktarı yüksek, kül erime sıcaklığı düşük olmayan, uçucu madde miktarı minimum %20 olan yüksek kalorili linyit ve yaş kömürlerin yakılması için uygun bir sistemdir. Elle kömür beslemede ocağın kapısı açıldığında içeriye giren soğuk hava nedeni ile ocak sıcaklığı düşmekte, yanma bozulmakta, bir kısım sıcak gazlar bacadan kaçmaktadır. Sistemin kendisini toparlamasına kadar bir süre geçmektedir. Bu mahsurları ortadan kaldırmak ve düzenli bir besleme yapmak için stoker sistemleri idealdir. Helezon stokerli sistemlerde kömür ve ağaç artıkları sorunsuz olarak yakılabilmektedir.

0,5-30 mm ebadında kömür cinslerini, fındık kabuğunu, prina, kapçık (pamuk posası), ağaç tozu gibi yakıtları yüksek verimde yakar.

Küçük taneli kömürleri ve kömür tozlarını yüksek verimde yakar. Yanma hatalarını azaltır ve yanma verimini yükseltir.
Elle yüklemeli katı yakıt yakan sisteme göre %30 tasarruf sağlar. Çevre dostudur.

Ağır işletme şartlarında sorunsuz çalışır.

Elle yüklemenin mümkün olmadığı büyük kapasitelerde mükemmel çözüm sağlar.

Yanma hücresine yeterli miktarda taze hava gönderilmesini sağlar. Yanmamış katı yakıt miktarını azaltır.