TERMİK DEGAZÖR
TERMİK DEGAZÖR

BTDTERMİKDEGAZÖR ÖZELLİKLERİ

Malzemelerin zaman içerisinde bulundukları ortamın etkisiyle tahribata uğraması korozyon olarak tanımlanır. Korozyonun en fazla görüldüğü malzeme türü ise elektrokimyasal reaksiyonlara eğilimlerinin yüksek olmasından dolayı metallerdir. Metallerin korozyona uğrama miktarları oksijene olan ilgileriyle alakalıdır. Serbest halde kararlı olan (Titanyum vb.) metallerin korozyon dayanımları daha yüksekken, oksijen ilgisi nispeten daha fazla olan (demir vb.) metaller daha kolay oksitlenme eğilimi göstermektedirler.

Buhar kazanı besleme suyu içinde çözülmüş olarak bulunan serbest Oksijen (O2) ve Karbondioksit (CO2) gazları kazanın ve buhar tesisatının metal yüzeylerinde tahribata sebep olurlar. Bu korozif gazları besi suyunun bünyesinden uzaklaştırmak için; besi suyu ufak zerrelere ayrılarak ve buharla ısıtılarak bünyesindeki karbondioksiti (CO2) 60°C’de, oksijeni (O2) 100 °C’nin üstünde buharlaştırarak ayırır. Termik degazör sisteminde besi suyunun ufak zerrelere ayrılma işlemi yağmurlama sistemi ile yapılır.

DEGAZÖR DOMU

Kapasitesine uygun hacimde, paslanmaz malzemeden veya siyah sacdan imal edilmektedir. Siyah sacdan imal edilen üst dom, imalatı müteakip sıcak daldırma galvaniz işlemine tabi tutulmaktadır. Dom degazör tankına anşlı olarak bağlanmaktadır. Dom içinde besleme suyu pülverizasyon sistemi ve paslanmaz saçtan imal edilmiş pülverizasyon tablaları bulunmaktadır. Degazör domu uygun yoğunluk ve kalınlıkta rabitz telli taş yünü üzeri, müşteri isteğine bağlı olarak galvaniz, alüminyum veya paslanmaz sacdan izole edilmektedir.