TERMOBLOK KAZAN
TERMOBLOK KAZAN

Standart veya prosese özel uygulamalara uygun olarak HAG serisi sıcak hava kazanları, dikey veya yatay olarak dizayn edilebilmektedir. Doğrudan ve dolaylı ısıtma türleri tasarlanan bu sistemler son derece yüksek verimlidir. Doğrudan ısıtma sistemi, yüksek sıcaklıkta kurutma istenen uygulamalarda, dolaylı sistemler ise kurutma için temiz havanın gerekli olduğu sistemlerde kullanılmaktadır.

HAG serisi sıcak hava kazanlarının belirgin özellikleri şunlardır;

Dayanıklı yapı

Kolay kullanım ve minimum bakım

Operasyonda yüksek seviyede güvenlik ve bu nedenle daha fazla güvenilirlik

Genel termik verimliliği artırmak için isteğe bağlı ekonomizer sistemi akuplesi

İşletme sıcaklığına bağlı olarak tam otomatik yanma kontrolü sağlanmaktadır.

Yanma odası yükü 1.2 MW/m3’den daha düşüktür. Düşük yanma odası yükü sayesinde yüksek verimli bir yanma ile çevreye duyarlı düşük emisyon oranları sağlanmaktadır.

Yüksek yoğunluklu optimum izolasyon malzemesi kullanımıyla ısı kayıpları minimum düzeye indirgenerek kazan verimi arttırılmaktadır.

20.000 kcal / h ile 3.000.000 kcal / h kapasiteleri arasında imal edilebilmektedir.

Katı, sıvı, gaz yakıtların yüksek verimlilikte yakılmasıyla optimum enerji elde edilmektedir.