Degazörler

beta-kazan-degazorler

Degazörler

Malzemelerin zaman içerisinde bulundukları ortamın etkisiyle tahribata uğraması korozyon olarak tanımlanır. Korozyonun en fazla görüldüğü malzeme türü ise elektrokimyasal reaksiyonlara eğilimlerinin yüksek olmasından dolayı metallerdir. Metallerin korozyona uğrama miktarları oksijene olan ilgileriyle alakalıdır. Serbest halde kararlı olan (Titanyum vb.) metallerin korozyon dayanımları daha yüksekken, oksijen ilgisi nispeten daha fazla olan (demir vb.) metaller daha kolay oksitlenme eğilimi göstermektedirler.
Buhar kazanı besleme suyu içinde çözülmüş olarak bulunan serbest Oksijen (O2) ve Karbondioksit (CO2) gazları kazanın ve buhar tesisatının metal yüzeylerinde tahribata sebep olurlar. Bu korozif gazları besi suyunun bünyesinden uzaklaştırmak için; besi suyu ufak zerrelere ayrılarak ve buharla ısıtılarak bünyesindeki karbondioksiti (CO2) 60°C’de, oksijeni (O2) 100 °C’nin üstünde buharlaştırarak ayırır. Termik degazör sisteminde besi suyunun ufak zerrelere ayrılma işlemi yağmurlama sistemi ile yapılır.

DEGAZÖR TANKI

Degazör tipine ve kazan dairesi yerleşim durumuna göre yatık
silindirik, bombe başlı tipte St37 malzeme kullanılarak imal
edilmektedir. Degazör tankı dış yüzeyleri iki kat antipas boya ile
boyanmakta olup degazör tankı uygun yoğunluk ve kalınlıkta rabitz
telli taş yünü üzeri, müşteri isteğine bağlı olarak galvaniz, alüminyum
veya paslanmaz sacdan izole edilmektedir. Gerektiğinde tank iç
kısımdan vakuma karşı NPI – NPU profiller ile takviye edilmektedir.
Tank üzerinde dom bağlantı flanşı ile gerekli diğer armatür bağlantı
flanşları ve tabanında karışım tipli ısıtma için buhar dağıtım kollektör
ve boruları bulunmaktadır.

DEGAZÖR ARMATÜRLERİ

Degazörlerde, degazör tipi, kapasitesi ve işletme şartlarına uygun

olarak basınç düşürücü vana, termostatik vana, buhar, su ve by-
pass vanaları, seviye kontrol sistemi, boşaltma vanası, otomatik

hava tahliye kondenstopu, su seviye göstergesi, manometre
ve termometre gibi işletme, kontrol ve emniyet armatürleri
kullanılmaktadır.

ÇÜRÜK BUHAR YOĞUŞTURUCUSU

Degazörden çıkan korozif gazlar ile karışık çürük buharın içindeki
ısıyı geri kazanmak amacıyla kullanılan çürük buhar yoğuşturucusu,
eşanjör tipindedir. Çürük buhar, besleme suyu ile soğutularak
yoğuşturulmakta, böylece besi suyu da ön ısıtmaya tabi tutulmuş
olmaktadır. Çürük buhar yoğuşturucusu, sıcak daldırma galvanizli
gövde içinde bakır borulu veya tamamen paslanmaz malzemeden
imal edilmektedir.

DEGAZÖR BESLEME POMPASI

Degazörlerin seviyeye bağlı olarak su ile beslenmesi amacıyla 20
mSS -25 mSS basınçlı santrifüj veya kademeli tip pompalar kullanılır.
Pompa seçiminde, pompanın degazör kapasitesine uyması çok
önemlidir.
Degazör sistemlerinin tip belirlemesi, dizaynı ve boyutlandırılması,
sistem şartları dikkate alınarak yapıldığından ve bu sistemlerde ısı
geri kazanım uygulamaları geniş kapsamlı olarak uygulandığından
kazan besleme suyunun degaze edilmesi ile ilgili sorunlarınızın
çözümü için bizi arayınız.